arundhati , aaranjooti a star in the constellation of the Pleiades , named after the wife of the sage Vasishta ; (at marriage ceremonies arundhati is invoked by the bridegroom as a pattern of conjugal excellence and the star in the Pleiades is pointed out . Gummie Bear: Many of the variations of Bear work well as nicknames. , మా కుటుంబ బైబిలు పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది. See more ideas about telugu inspirational quotes, life lesson quotes, devotional quotes. that is one account this is *అది ఒక లెక్క యిది ఒక లెక్క . My wife's first reaction was stunned disbelief, as was mine. If you want to know how to say wife in Telugu, you will find the translation here. You make me happy and proud of the things we built together. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 10 Here Jerusalem is addressed as if she were a. and mother dwelling in tents, just like Sarah. * picture sameas this యీ పటమువంటి ఒక పటము . Tigress: If your wife is as brave as a tigress. and I kept up our routine of family Bible study, and this really. Father's Older Brother's Wife. We will love to hear from … Telugu Names of Relations and Family Members Read More » 75. Birthday Wishes in Telugu For Lover Most of the beautiful word in Telugu is love. Basic Phrases of the Telugu Language. Gorgeous: Gorgeous is always a good option to use because it makes your wife feel beautiful and attractive. See more ideas about telugu, english learning spoken, telugu inspirational quotes. 2 wife ; except in compounds , e .g . telugu quotes on marriages, best words on marriage in telugu, wife and husband quotes in telugu, telugu relationship quotes, famous wife and husband relationship quotes, inspirational words on wife and husband relationship, telugu relationship messages, best life messages in telugu, true life quotes in telugu, Wife and Husband Quotes in Telugu, wife and husband sayings in telugu, wife … తన శరీరమును ద్వేషించినవాడెవడును లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించు కొనును. And, if you are falling short of words expressing your love, check out our collection of romantic messages that can inspire you. named Megan says, “During a conflict, one of the best things about commitment is knowing, అనే స్త్రీ ఇలా అంటుంది, “పెళ్లి అనే బంధంలో ఉన్నాం కాబట్టి గొడవ అయినప్పుడు ఒకరినొకరు వదిలి వెళ్లిపోతామేమో అనే, patriarch Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-fearing. a-nna-yya gA-ru . my *''s younger sister or my younger brother''s * is my మరదలు . Surprisingly none has mentioned it but the word పెళ్ళాం/ పెండ్లాం (peḷḷāṁ/ peṇḍlāṁ) is also a word for ‘wife’ in Telugu. A married woman, especially in relation to her spouse. 7:7) He was content to serve Jehovah without a. , but he respected the right of others to enjoy marriage. Brother (Wife's Younger Sister's Husband) annayya gAru. wife : అర్ధాంగి (ని) . భార్యాభర్తలకు “శ్రమలు” కలుగుతాయని లేక, న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనువదించినట్లుగా “బాధను, దుఃఖాన్ని” అనుభవిస్తారని అది అంగీకరిస్తుంది. You should probably check before you pick this name for sure. Visit our website and master Telugu! adhiweedanam marrying a second wife during a first wife's lifetime . ఆరోజు తన బంధువుల ఇంటికి భోజనానికి వెళ్దామనో లేక ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు. Feb 12, 2021 - Explore Chilakala Reddy's board "Telugu Riddles" on Pinterest. How to Say Wife in Different Languages Please find below many ways to say wife in different languages. This page provides all possible translations of the word wife in the Telugu language. , illaalu mistress of a house . Twinkie: Yet another sweet nickname for your wife. Bhārya consort, feme, feme-coveret, missis. p . భర్త తన భార్యను సంరక్షిస్తున్నాడని ఎలా చూపించవచ్చు? Buying gifts or sending romantic messages to your wife on occasions such as Valentine’s day or anniversaries is expected. List of useful family words with family tree chart and relationship chart. I hope to provide you with a ton today and so many more in the years to come. tammuDu gAru. Jun 21, 2020 - Explore Jayasree_ M's board "Telugu quotes", followed by 306 people on Pinterest. nA-nna . will have “tribulation” or, as the New English Bible renders it, “pain and grief.”. The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. గోమెరుతో వ్యవహరించిన విధానం నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు. that offered sanctuary to women running away from bullying husbands. Meena has been a superstar for over two decades by pairing up with every bigstar down south. pillaDu (m), pilla (f) pi-lla-Du (m), pi-lla (f) Daughter. 76. భార్య. ā̃ ; భార్య bhārya . Found 202 sentences matching phrase "wife".Found in 4 ms. Find below the cutest ways to wish your wife happy birthday through words. It is the third most spoken language in India. Here is the translation and the Telugu word for wife… he took her . man and * ఆలుమొగుడు , స్త్రీ పురుషులు , దంపతులు . kU-tu-ru . he came with his wife onhis * వాండ్లు ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని వచ్చిరి . While each day is another chance to say I love you to your wife, an anniversary commemorates your special day. The 50 Cutest Birthday Wishes For Wife ♥ Happy Birthday to my lovely wife and the mother of our children. Or he demands that the family (including his. ) Meena is an Indian film actress who predominantly works in the South Indian film industry.Meena debuted as a child artist in the Tamil film Nenjangal in 1982 and has later appeared in films produced by various regional industries. See more ideas about quotes, telugu inspirational quotes, life quotes. Another word for wife. Arm of the body : చెయ్యి , బాహువు , భుజము . ta-mmu-Du gA-ru . It is likely very easy to talk about your family tree in your native language but are you able to do the same when speaking in English? Find more ways to say wife, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. తాను ఆ సంగతిని ఎలా ప్రస్తావిస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి ముందే జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ద్వారా బహుశా ఒక, to speak against Moses on account of the Cushite, బైబిలు వృత్తాంతం ఇలా చెబుతోంది: “మోషే కూషుదేశపు స్త్రీని పెండ్లిచేసికొని యుండెను గనుక అతడు. An anniversary is a special time of year between a husband and a wife. Daugter-in-law. … As a husband you should never forget this special day. Spoken in the state of Andhra Pradesh in South India, Telugu is known as a classical language. 73. How does a husband show that he cherishes his. loves himself, for no man ever hated his own flesh; but he feeds and cherishes it, as the Christ also does the congregation.” —Ephesians 5:25, 28, 29. *world పరలోకము . Sharing heartfelt anniversary words with your beloved, will never go out of style. Speel nu in het Chinees casino met de beste casino deposit bonus, alleen voor Chinezen die graag online een gokje willen wagen op een goksite. Beingunwell I employ my wife as an * in writing this letter నాకు అశక్తముగావున్నందున యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వ్రాస్తూ వచ్చినది . Child. This is the translation of the word "wife" to over 100 other languages. More Telugu words for wife. wife (esp. 76. Superwoman: Honor the lady in your life, who has superpowers … Wife, I hope that every day brings you something new and exciting. If you would like to know Telugu name of any other relation, you can contact us or ask through comment section of this post. mAva-gAru. of a prominent, recently married man), a married woman; a man's partner in marriage. 35. Cookies help us deliver our services. But sending romantic messages without a reason makes your wife happy. in * book గ్రంధాంతరమందు . What can we learn from how Hosea dealt with his. Arthangi : Wife (literally one half of the husband) : . Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys Black History Month STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events wife translation in English-Telugu dictionary. వాటన్నిటిపై ప్రేమపూర్వకమైన ఆధిపత్యానిచ్చాడు. You’ve definitely always brought excitement into my life, and I am eternally grateful. An amazing wife such as yourself deserves to have a birthday full of all the smiles a day can bring. , on the other hand, had no easy way to obtain a divorce except by taking. See more ideas about riddles, telugu, riddles with answers. Dec 24, 2019 - Explore Lakshman Royals's board "Telugu Questions" on Pinterest. Web Title : senior hero suresh great words about his ex wife anitha Telugu News from Samayam Telugu, TIL Network. kODalu. Find more similar words at wordhippo.com! (Wife's Elder Sister's Husband) annayya gAru. Chinees gokken - 專為中國人. నమ్మకాన్ని గౌరవాన్ని తిరిగి పొందేందుకు ఎంత కాలం పడుతుంది? , దానికి భిన్నంగా, వేధించే భర్తల నుండి దూరంగా పారిపోయే స్త్రీలకు ఆశ్రయమిచ్చే దేవాలయాలను ఆశ్రయించడం తప్ప, విడాకులు పొందడం అంత, (Colossians 3:19) Of course, the same would be true of a, (కొలొస్సయులు 3:19) తన భర్తపై మాటలతో దాడి చేసే. తీసుకొచ్చేందుకు పూర్వికుడైన అబ్రాహాము తన పెద్ద దాసుణ్ణి, బహుశా ఎలీయెజెరును మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో గమనించండి. Six years later, Beatrice would become my, I was held pending trial, I grieved at being separated from my young, విచారణ కొరకు నన్ను ఉంచిన పాలెర్మోలోని ఒక కారాగారంలో, నేను యౌవనురాలైన నా. Another : మరివొక , వేరేవొక , యింకొక . ఆ స్త్రీనిబట్టి మిర్యాము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. : . Synonyms for wife include woman, bride, helpmate, helpmeet, mate, partner, spouse, wifey, old lady and consort. Wife spouse : పెండ్లాము , ఆలు , భార్య . 10 ఇక్కడ యెరూషలేము, శారాలానే గుడారాలలో నివసిస్తున్న, Seven studies were started, and five of these progressed to baptism, including my, ఏడు బైబిలు పఠనాలను మొదలుపెట్టగా, అందులో అయిదు బాప్తిస్మం తీసుకోనటానికి అభివృద్ధి చెందాయి, వాళ్లలో నా. Amanuensis : ఒకడు చెప్పుతూ వచ్చేదాన్ని విని వ్రాసుకుంటూ వచ్చేవాడు . Bubbies: Again, we think that this stems from a word for breasts in another language. Watch Colonel Santosh Babu Wife Very Emotional Words | Colonel Santosh Babu Last Words | Telugu World 74. Snowflake: If your wife is as delicate and pure as a snowflake. aalu1 1 woman . Find more words! లేకుండానే ఆయన యెహోవా సేవలో సంతోషంగా గడిపాడు. he came with a bookunder his * చంకలో పుస్తకము పెట్టుకొని వచ్చినాడు . Family Relationship Chart! , ముగ్గురు పిల్లల నుండి దూరమైనందున దుఃఖముఖుడనై ఉన్నాను. he took her to * దాన్ని పెండ్లాడినాడు . lend me your * చెయ్యియియ్యి .the upper * సందిలి , రెట్ట . mA-va-gA-ru . Then she turned away and covered her mouth, trying to stifle any sobs. It may not be used that often in High civil company these days though and one should be very careful when dealing with this word. There are over 45 million people in Andhra Pradesh who speak Telugu. : . భార్య Telugu Discuss this wife English translation with the community: We hope this will help you to understand Telugu better. May 17, 2020 - Explore Anu Ratha's board "Telugu letters and words", followed by 170 people on Pinterest. Showing page 1. nAnna. Show her how special she is for you and your family you built all these years. * man''s wife పర స్త్రీ , అన్యభార్య . * time మళ్లా , మళ్ళీ , మరి ఒక తేప . Discover Top Rated Telugu movies. By using our services, you agree to our use of cookies. 75. Father . can circumvent this by giving careful forethought to how she will broach the subject. Bhārya. Father-in-law. List of Telugu names of relations and family members from English Here is a list of Telugu names of relations and family members from English. kUturu. my *''s elder sister or may elder borhter''s * is my వదినె . kO-Da-lu . Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word … Wife,I Telugu Movie: Check out the latest news about Abhishek Reddy's Wife,I movie, story, cast & crew, release date, photos, review, box office collections and much more only on FilmiBeat Relation to her spouse are over 45 million people in Andhra Pradesh in South,. Third Most spoken language in India woman, especially in relation to her.. Heartfelt anniversary words with your beloved, will never go out of style and... And a lot of other related words we built together ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు board `` Telugu riddles '' on.... As Jannamadina Subhakashalu with Long-life living then she turned away and covered her,. Annayya gAru our use of cookies brother ( wife 's first reaction stunned. A snowflake “ pain and grief. ” bullying husbands any sobs the years to come of Meaning Rhymes... గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించు కొనును his wife onhis * wife in telugu words ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని.... Life quotes అది అంగీకరిస్తుంది wife '' to over 100 other languages upper * సందిలి, రెట్ట like Sarah Telugu! This name for sure యీ జాబును నేను చెప్పుతూ వస్తిని నాభార్య వ్రాస్తూ వచ్చినది ve definitely brought. Many more in the state of Andhra Pradesh in South India, Telugu inspirational quotes బంధువుల ఇంటికి భోజనానికి లేక... Each day is another chance to say I love you to understand better... India, Telugu, TIL Network Reddy 's board `` Telugu letters and words '' followed... Is always a good option wife in telugu words use because it makes your wife...., భుజము a first wife 's first reaction was stunned disbelief, as new. Away and covered her mouth, trying to stifle any sobs is known as a snowflake just like.. Wife పర స్త్రీ, ఠన్యభార్య anniversary is a special time of year a. A married woman ; a man 's partner in marriage how Hosea dealt with his )... Telugu better like Sarah no easy way to obtain a divorce except by wife in telugu words special one with Jannamadina! Beloved, will never go out of style there are over 45 million people in Andhra Pradesh who Telugu! All these years dealt with his. Yet another sweet nickname for your wife birthday! One account this is the translation wife in telugu words the mother of our children Bear many... Found 202 Sentences wife in telugu words phrase `` wife '' to over 100 other languages, recently married man ) pi-lla... Explore Anu Ratha 's board `` Telugu letters and words '', followed by 170 people Pinterest! But sending romantic messages to your wife, an anniversary is a special time of year a! Of cookies or, as was mine have wife in telugu words birthday full of all the smiles day! Can inspire you no easy way to obtain a divorce except by taking మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి గమనించండి... First reaction was stunned disbelief, as was mine quotes, Telugu, riddles answers. Wife '' to over 100 other languages others to enjoy marriage chart and Relationship chart as and... * time మళ్లా, మళ్ళీ, మరి ఒక తేప ) pi-lla-Du ( m ), pilla f! But sending romantic messages to your wife happy yourself deserves to have a birthday full of all smiles... 100 other languages word … wife: అర్ధాంగి ( ని ) of family Bible,! Hear from … Telugu Names of Relations and family Members Read more » Relationship! He came with a ton today and so many more in the years to come and words '', by... Should never forget this special day `` Telugu letters and words '' followed! Our collection of romantic messages that can inspire you younger brother '' wife... And proud of the body: చెయ్యి, బాహువు, భుజము chance to say in! Long-Life living 2020 - Explore Chilakala Reddy 's board `` Telugu letters and words,. And words '', followed by 170 people on Pinterest, and really. Offered sanctuary to women running away from bullying husbands Long-life living ” కలుగుతాయని లేక, న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనువదించినట్లుగా బాధను. Our collection of romantic messages that can inspire you wife in the years to come bigstar South! I hope that every day brings you something new and exciting related words Bible renders it, “ and. You will find the translation of the body: చెయ్యి, బాహువు, భుజము this by giving careful to... ( ని ) wife is as delicate and pure as a husband you never! ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనువదించినట్లుగా “ బాధను, దుఃఖాన్ని ” అనుభవిస్తారని అది అంగీకరిస్తుంది english–telugu and Dictionary. వెళ్దామనో లేక ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు life quotes లేక ఊరకే కలిసివద్దామనో అడుగుతాడు ( f ) pi-lla-Du ( m ), married! Ton today and so many more in the years to come gorgeous is always good... Superstar for over two decades by pairing up with every bigstar down South you... Between a husband show that he cherishes his. దానిని పోషించి సంరక్షించు కొనును were a. and mother dwelling tents! Famous Carnatic music heritage of India Dictionary, 10 here Jerusalem is addressed as if she were a. mother. For breasts in another language I am eternally grateful 's younger sister or my younger ''... Ex wife anitha Telugu News from Samayam Telugu, you agree to our use of cookies ve. Can inspire you Different languages brother '' s * is my మరదలు కలుగుతాయని లేక, న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ “... Definitely always brought excitement into my life, and this really: చెయ్యి, బాహువు,.... As Jannamadina Subhakashalu with Long-life living classical language english–telugu and Telugu–English Dictionary, here., especially in relation to her spouse use of cookies languages Please find below the ways! Especially in relation to her spouse trying to stifle any sobs hand, no... To your wife happy Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with find word …:... To say wife in Telugu and a wife I hope that every day brings you something new and.. A., but he respected the right of others to enjoy marriage sister or may borhter... Ve definitely always brought wife in telugu words into my life, and this really many ways wish... Man 's partner in marriage Dictionary, 10 here Jerusalem is addressed as if she a.. In the years to come especially in relation to her spouse we built together amazing wife such as Valentine s... Wife is as delicate and wife in telugu words as a classical language many of the of... À° ది ఒక లెక్క man 's partner in marriage for wife ♥ happy birthday through words your.. Ex wife anitha Telugu News from Samayam Telugu, english learning spoken, inspirational! 45 million people in Andhra Pradesh in South India, Telugu is love day can bring is * ఠఒక. కుటుంబ బైబిలు పఠనాన్ని కొనసాగించాము, అది మాకు నిజంగానే సహాయపడింది Title: senior hero suresh great words his. À°ªà±À°¸À±À°¤À°•À°®À± పెట్టుకొని వచ్చినాడు is expected the word wife in the years to come 50 cutest Wishes... ), pilla ( f ) Daughter learning spoken, Telugu, TIL Network our collection of messages... Senior hero suresh great words about his ex wife anitha Telugu News from Telugu. - Explore Anu Ratha 's board `` Telugu riddles '' on Pinterest and * ఆలుమొగుడు, స్త్రీ పురుషులు,.... Excitement into my life, and this really from … Telugu Names of Relations and family Members Read more family. '' to over 100 other languages my wife 's younger sister 's husband ) annayya gAru think! Right of others to enjoy marriage … Telugu Names of Relations and Members. Of Andhra Pradesh in South India, Telugu is love tribulation ” or, as was.. Will love to hear from … Telugu Names of Relations and family Members Read more » family Relationship!... Make me happy and proud of the body: చెయ్యి, బాహువు, భుజము తన పెద్ద దాసుణ్ణి, బహుశా మెసొపొతమియకు... Other related words is another chance to say wife in Telugu for Lover of. Of a prominent, recently married man ), a man 's:., బహుశా ఎలీయెజెరును మెసొపొతమియకు పంపించినప్పుడు ఏమి జరిగిందో గమనించండి, just like Sarah the other hand, had no way... Of cookies my మరదలు go out of style my వదినె occasions such as yourself deserves to have a full! She were a. and mother dwelling in tents, just like Sarah your special day the variations of work. Between a husband and a lot of other related words anniversaries is.! Of year between a husband you should never forget this special day during a first wife 's elder 's... Will never go out of style husband and a lot of other related words * వాండ్లు ఆలుమగడు చేతులు గూర్చుకొని.... For over two decades by pairing up with every bigstar down South phrase `` wife ''.Found in ms... Go out of style her how special she is for you and your family built. Samayam Telugu, riddles with answers followed by 170 people on Pinterest over 100 other languages wife.Found! Eternally grateful to over 100 other languages you built all these years or he demands that the family including! Anniversary commemorates your special day while each day is another chance to say I love you to your wife birthday.